@prefix rdf: . @prefix bcnres: . rdf:type bcnres:Documento . @prefix bcnnorms: . rdf:type bcnnorms:Norm . @prefix foaf: . rdf:type foaf:Document , bcnnorms:NormInstance . @prefix xsd: . @prefix rdfs: . rdfs:label "OTORGA A EMPRESA EL\u00C9CTRICA CHILQUINTA ENERG\u00CDA S.A., CONCESI\u00D3N DEFINITIVA DE SERVICIO P\u00DABLICO DE DISTRIBUCI\u00D3N EN LA REGI\u00D3N DE VALPARA\u00CDSO"^^xsd:string . @prefix ns6: . bcnnorms:createdBy ns6:ministerio-de-energia_subsecretaria-de-energia ; bcnnorms:hasNumber "103"^^xsd:string ; bcnnorms:leychileCode 1083611 ; bcnnorms:publishDate "2015-11-05"^^xsd:date . @prefix dc: . dc:title "OTORGA A EMPRESA EL\u00C9CTRICA CHILQUINTA ENERG\u00CDA S.A., CONCESI\u00D3N DEFINITIVA DE SERVICIO P\u00DABLICO DE DISTRIBUCI\u00D3N EN LA REGI\u00D3N DE VALPARA\u00CDSO"^^xsd:string ; bcnnorms:hasHtmlDocument ; dc:language "es"^^xsd:string . @prefix skos: . skos:prefLabel "Decreto 103"^^xsd:string ; bcnnorms:versionOf . @prefix ns9: . bcnnorms:type ns9:dto ; bcnnorms:hasXmlDocument ; bcnnorms:promulgationDate "2015-09-11"^^xsd:date ; bcnnorms:isLatestVersion 1 ; bcnnorms:versionDate "2015-11-05"^^xsd:date .