Ley 18921 MODIFICA D.F.L. N° 2 (I), DE 1968, ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE MODIFICA D.F.L. N° 2 (I), DE 1968, ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE 18921 30292 1990-03-05 MODIFICA D.F.L. N° 2 (I), DE 1968, ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE MODIFICA D.F.L. N° 2 (I), DE 1968, ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE es Ley 18921 MODIFICA D.F.L. N° 2 (I), DE 1968, ESTATUTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE 1990-01-29