@prefix rdf: . @prefix bcnnorms: . rdf:type bcnnorms:RootNorm . @prefix foaf: . rdf:type foaf:Document , bcnnorms:Norm . @prefix bcnres: . rdf:type bcnres:Documento . @prefix xsd: . @prefix rdfs: . rdfs:label "Ley 20050"^^xsd:string , "REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INTRODUCE DIVERSAS MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA"^^xsd:string . @prefix ns6: . bcnnorms:createdBy ns6:ministerio-secretaria-general_de-la-presidencia . @prefix frbr: . @prefix ns8: . frbr:subject ns8:probidad , ns8:publicidad-de-la-funcion-publica , ns8:reforma-constitucional ; bcnnorms:hasNumber "20050"^^xsd:string ; bcnnorms:leychileCode 241331 ; bcnnorms:publishDate "2005-08-26"^^xsd:date . @prefix dc: . dc:title "REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INTRODUCE DIVERSAS MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA"^^xsd:string . @prefix skos: . skos:prefLabel "REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INTRODUCE DIVERSAS MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA"^^xsd:string ; bcnnorms:agreeWith , , , , , ; bcnnorms:modifiesTo , , , , , , , , ; bcnnorms:hasVersion . @prefix ns11: . bcnnorms:type ns11:ley .