@prefix rdf: . @prefix ns1: . @prefix bcnres: . ns1:enfermedades-de-transmision-sexual rdf:type bcnres:EntidadTemporal . @prefix frbr: . ns1:enfermedades-de-transmision-sexual rdf:type frbr:Subject , frbr:subject . @prefix xsd: . @prefix rdfs: . ns1:enfermedades-de-transmision-sexual rdfs:label "Enfermedades de Transmision Sexual"^^xsd:string , "ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL"^^xsd:string , "enfermedades de transmision sexual"^^xsd:string , "enfermedades de transmisi\u00F3n sexual"^^xsd:string . @prefix skos: . ns1:enfermedades-de-transmision-sexual skos:prefLabel "ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL"^^xsd:string . @prefix ns7: . ns1:enfermedades-de-transmision-sexual bcnres:tieneDatosTemporales ns7:tmpsect43 . @prefix ns8: . ns1:enfermedades-de-transmision-sexual bcnres:tieneDatosTemporales ns8:tmpsect1 . @prefix ns9: . ns1:enfermedades-de-transmision-sexual bcnres:tieneDatosTemporales ns9:tmpsect15 . @prefix bcnnorms: . ns1:enfermedades-de-transmision-sexual bcnnorms:hasTag "ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL"^^xsd:string .